Menu

Må man begrave sin hund i haven?

Gammel hund der sidder pænt i haven
Begrave sin hund

Mange hundeejere ønsker at begrave deres hund i deres egen baghave, sådan at de kan mindes deres kære hund. Der er dog flere som har spurgt os, hvorvidt det egentlig er lovligt at gøre dette. Vi vil her give dig nogle generelle regler om dét, at skulle begrave et dyr i haven.

Som udgangspunkt må du gerne begrave din hund i haven. I Danmark er det sådan, at man gerne må begrave sit kæledyr, men man må dog ikke begrave dét, som man kalder for produktionsdyr. Det er vigtigt at du er opmærksom på, at fødevarestyrelse og miljøstyrelsen har udarbejdet et regelsæt for, i hvilket omfang man må begrave sit kæledyr.

"Det er sådan, at du gerne må begrave dit kæledyr ved sjældne forekomster."

Det vil altså sige, at det ikke er okay, at du opretter en form for dyrekirkegård ude i din baghave. Men mister du dit kæledyr med jævne mellemrum, så har du lov til at begrave hunden i din baghave. Det er vigtigt at du lige tjekker placeringen af gravpladsen. Det er nemlig sådan, at du ikke må begrave din hund for tæt på en grundvandsboring for ikke at forurene vandet. Hvis du kommer i tvivl om, hvorvidt du kommer for tæt på noget, så anbefaleles det, at du tager kontakt til din lokale kommune. De vil kunne give dig kyndig vejledning herom.